PUBLIKACJA ODKRYCIA

W 1904 r. Bentley opublikował swe odkrycia w rozprawie naukowej, która w moim przeko­naniu pozostaje jedną z najlepszych prac, jakie kiedykolwiek na ten temat napisano. Stwierdził, że największe krople deszczowe osiągają śred­nicę ok. 1/4 cala (ok. 6 mm). Przypuszczał także, że w niektórych przypadkach o rozmiarze kro­pli decyduje wielkość płatków śniegu w chmu­rze, topniejących przed osiągnięciem ziemi. Dalej Bentley opowiedział, jak wykrył różne wielkości kropel deszczowych w burzach róż­nego typu. Uważał też, że istnieje związek mię­dzy błyskawicą a rozmiarem kropel. Zaś po zbadaniu setek próbek kropel deszczowych wy­wnioskował, że deszcz może powstawać albo z topniejącego śniegu, alibo w wyniku procesu, w którym ani lód, ani śnieg nie uczestniczą zu­pełnie.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !