RODZAJ ZMIAN

Możemy zatem wyodrębniać dla każdej z po- i wyzszych dziedzin, jak i każdego z obydwu za- i sięgow (struktura, funkcja) zmiany o charakterze formalnym i nieformalnym. Bardzo często oczywiście zmiany w jednej dziedzinie pocią­gają za sobą zmiany w innych dziedzinach: zmiany w strukturze czy funkcjach (same ze sobą często w sposób oczywisty związane) moea Pociągać za sobą zmiany w zakresie formalizacji i na odwrót.Wydaje się jednak, iż można dla celów ana- > litycznych mówić o pewnych aspektach zmian ze względu na daną rodzinę czy rodziny, zacho­dzących w obrębie jednej z wyżej wymienio­nych dziedzin.Aspekt strukturalno-niefor- m a 1 n y problematyki wiążącej się z małżeń­stwem będą miały np. zachodzące w obyczajo­wości zmiany dotyczące stosunków pozamałżeń- skich, tolerowanych, bądź nawet nieformalnie instytucjonalizowanych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !