RODZINA JAKO GRUPA WSPÓŁMIESZKAŃCÓW

Jeśli mówimy o rodzinie jako grupie współ­mieszkańców, napotykamy od razu bynaj­mniej niejednoznaczne pojęcia „mieszkać” i „mieszkanie”. Wspomnieliśmy już uprzednio, iż w niektórych definicjach socjologicznych rodziny jedną z cech charakteryzujących jej członków jest wspólne zamieszkiwanie. Wspól­ne mieszkanie odgrywa również rolę w ogól- nosocjologicznych klasyfikacjach i typologiach rodziny, gdy mówimy na przykład o rodzinach patrylokalnych i matrylokalnych. (Zwróćmy od razu na wstępie uwagę, iż w języku polskim czasownik „mieszkać” odno­si się zwykle do zachowań ludzkich; nieco ina­czej używa się czasownika „zamieszkiwać”, który odnosi się nie tylko do zachowań ludz­kich, lecz również i zwierzęcych).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !