RÓŻNE POWIĄZANIA

W prowadzonych (na różnym stopniu ogól­ności i przy różnym sposobie powiązania z kon­kretnymi wynikami badań) rozważaniach za­rysowuje się pewna typologia zachowań eko­nomicznych, oparta przede wszystkim na kry­terium stopnia ich refleksyjności. Irene Oppen- heim (The Family as Consumers, Londyn 1965) odróżnia na przykład zachowania zwyczajowe od zachowań, które są skutkiem decyzji pod­jętej w wyniku refleksji. Z podobnymi rozwa­żaniami spotykamy się u G. Katony (op. ) czy w pracy Stefana Młynarskiego (Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wiel­kość i strukturę jej wydatków).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !