RÓŻNICA STOSUNKÓW

Zachodzi tutaj jednak niewątpliwie różnica w stosunku do stanowiska pierwszego. Różnicę tę można, wydaje się, sformułować następująco: reprezentujący pierwsze stanowisko uważają, że wszelki wzór gospodarki finansowej jest obcy wspólnocie; reprezentujący trzecie formułują wzór gospodarki finansowej właściwy wspólno­cie, który może służyć jako model dla pewnej kategorii rodzin.Pozostałe stanowiska można by odnieść, wy­daje się, do różnych cech wchodzących w skład obu rozpatrywanych przez nas konstrukcji po­jęciowych, stosując następującą interpretację:Jeśli rozpatrujemy poszczególnych członków jako „jednostki samodzielne” i „członków gru­py” — to dotykamy problemu „fragmentarycz­ności” czy też, inaczej mówiąc, „całkowitości” więzi występującej w rodzinie traktowanej jako grupa współpracująca ekonomicznie. Więź cał­kowita, jak już wspomnieliśmy, charakteryzuje „wspólnoty”, więź częściowa — „stowarzysze­nia”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !