RÓŻNICOWANIE DECYZJI

Różnicuje się również decyzje ze względu na zakres par­tycypowania w nich wszystkich członków ro­dziny.Wszystkie wyżej omawiane kategorie i aspekty gospodarki finansowej w rodzinie koncentrują się na tym, co nazywa się b u- dżetem rodzinny m. Clio Presvelou (Sociologie de la consommation familiale, Bruksela 1968) określa „budżet rodzinny” lub „budżet gospodarstwa” jako szczegółowy r e- jestr dochodów oraz wydat k ó w rodziny w danym okresie; w rejestrze tym znajdują odbicie decyzje i wybory ekonomiczne członków danej rodziny. Budżet taki może oczywiście mieć niekiedy charakter perspektywiczny i wówczas można mówić o jego planowaniu.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !