RÓŻNY WYMIAR I STANDARD

Oczywiście różne co do swych wymiarów, standardu i zagęszczenia mieszkania w różnym stopniu umożliwiają wy­żej wspomniane zachowania lub czynności. W zależności od zróżnicowania mieszkań, jak i charakteru pracy wykonywanej przez ich mieszkańców, zachowania i czynności, o któ­rych mówimy, mogą być w różnym stopniu po­rządkowane ze względu na to, w jakim zakre­sie stanowią cechę konstytutywną interesują­cego nas pojęcia. Wydaje się, iż najczęściej, nie­mal zawsze, ze zdania „X mieszka w Y” wyni­kałoby zdanie „X sypia (zwykle) w Y”. Angiel­ski termin living-room nadawany temu frag­mentowi mieszkania, który w naszym języku nazwalibyśmy salonem — wskazywałby silne powiązania między mieszkaniem (rzeczownik odsłowny) a spędzaniem czasu wolnego — roz­rywką (czasu wolnego poza pracą, spaniem i jedzeniem).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !