SKUPIENIE PROBLEMATYKI

Problematyka w tym względzie skupiała sie wokoł trzech punktów: 1) typu potrzeb zaspo­kajanych przez rodzinę (odpowiedzi na pytanie, jakie odczuwałby braki, gdyby znajdował się z dala od rodziny — naturalnie, jeśli odczuwał­by je w ogóle); 2) opinii na temat, czy założenie rodziny powinno być celem w życiu człowieka; 3) poglądu badanych na temat opinii, jakie mają o   nich pozostali członkowie rodziny z jednej strony, a znajomi i koledzy z drugiej. W każdym z powyższych punktów badany posługiwał się pojęciem rodziny jako całości, jako grupy w sensie kolektywnym, a nie jako zbiorem poszczególnych członków (choć zda­rzały się niekiedy odejścia od tego sposobu traktowania). Mówiąc jak najogólniej, „rodzi­na” występowała tutaj jako pewna wartość regulująca zachowania osobnin i c z e.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !