SOCJOLOGICZNY PUNKT WIDZENIA

Niemniej jednak socjologiczny punkt widzenia, który próbo­wałem pokrótce zarysować, może być komple­mentarny w stosunku do ujęć psychologicznych czy biopsychologicznych. Socjologa tym samym mogłaby interesować ro­dzina nawet wówczas, gdy nie można jej traktować jako grupy społecznej.Oczywiście rozpatrywanie tej problematyki na określonym materiale empirycznym byłoby rzeczą bardzo trudną — i ograniczałoby się do nielicznych, sporadycznych przypadków.Z przypadkami wyraźnie dostrzegalnego po­dobieństwa w zachowaniach i poczucia łączności wśród członków rodziny przy nikłej wzajem­nej znajomości (choć pewien stopień znajomo­ści, polegający choćby na wzajemnym uświa­damianiu sobie swego istnienia — jest warun­kiem koniecznym dla powstania poczucia łącz­ności) spotykamy się bardzo często wśród rodzin żyjących w naszej kulturze.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !