SORTUJĄCE DZIAŁANIE WIATRU

Jak ogromne może być sortujące działanie wiatru, wykażemy wykonując nieco prostych obliczeń. Wyobraźmy sobie, że z chmury na wy­sokości 1500 m (ok. 5000 stóp) nad ziemią pada silny deszcz o średnicy kropel dochodzącej do 5 mm. Wyobraźmy sobie dalej, że wieje wiatr z prędkością 4 m na sekundę, i że szybkość ta nie zmienia się z wysokóścią. Aczkolwiek większe krople opadają szybciej niż drobne, wszystkie one są znoszone poziomo przez wiatr z prędkością 4 m* na sekundę. Sto­sując nomogram dla prędkości opadania kro­pel deszczowych z rys. , możemy obliczyć, że krople 5-milimetrowe są znoszone tylko na od­ległość ok. 660 m i opadają na ziemię w punk­cie A , zaś krople 1-milimetrowe będą odwiane na odległość 1500 m, by spaść na zie­mię w punkcie B. Krople o rozmiarach pośred­nich opadają oczywiście pomiędzy punktami A i B. Tak więc krople deszczowe różnej wielko­ści mogły oderwać się w tym samym punkcie chmury, a jednak swą wędrówkę do ziemi koń­czą oddzielnie, oddalone od siebie o setki me­trów.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !