SPOSOBY DOSTRZEGANIA

W dwu rodzinach wszystkie osoby sformuło­wały swoje odpowiedzi w kategoriach przeżyć psychicznych.)Powstaje pytanie, na ile owe cztery różne kategorie sformułowań są dziełem przypadku, a na ile mogą świadczyć o różnicach w posta­wach. Czy istnieją różniące się od siebie sposoby dostrzegania danego problemu — w tym przy­padku dostrzegania przede wszystkim poprzez własne przeżycia psychiczne, własne zachowa­nia i wreszcie przez istnienie innych osób i rzeczy? Czy różnice te są zależne głównie od osobowości i psychiki wypowiadającego się osobnika, czy też od charakteru bodźca i sytu­acji społecznej, w jakiej bodziec ów działa? Wypowaidanie się w kategoriach przeżyć psy­chicznych w sytuacji, o której mowa, może być pod pewnym względem łatwiejsze niż wypowia­danie się w kategoriach zachowań, osób czy rzeczy, wymaga ono bowiem może mniej wysił­ku intelektualnego, wysiłku pamięci i wyobraź­ni.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !