SPRAWA RODZINY

W podobny sposób wygląda sprawa rodziny jako grupy współpracującej ekonomicznie. I w tym przypadku funkcje, jakie pełni rodzina jako grupa współpracująca ekonomicznie można sprowadzić do funkcji pełnionych przez rodzinę w ogóle. Przykładem aspektu strukturalno-nieformalnego jak i funkcjonalno-nieformalnego zmian w tym zakresie może być zmiana w zwy­czajach i obyczajach dotycząca np. obowiązku utrzymania rodziny czy form wspólnoty ekono­micznej. Odpowiednio aspekt strukturalno-for- malny i aspekt funkcjonalno-formalny będą miały zmiany wprowadzane przepisami praw­nymi dotyczącymi np. wspólnoty majątkowej, dziedziczenia itp.Jeśli idzie o formy władzy w rodzinie, to trudno tutaj oddzielić aspekty strukturalne od funkcjonalnych i wskazać przykłady jednego tylko z nich.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !