STARANIA SOCJOLOGA

Socjolog stara się wyjaśnić zachowania ludz­kie poprzez sytuacje pozamotywacyjne, doty­czące zachowań grup i zbiorowości społecznych w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym i sztucznym — oraz poprzez motywacje zacho­wań osobników, warunkowane ich przynależno­ścią do wspomnianych grup i zbiorowości. Stąd też nasze uwagi końcowe o różnym stopniu ogólności skupią się wokół następujących pro­cesów: 1) wpływu środowiska natu­ralnego i środowiska sztucznego (mówiąc precyzyjniej — rzeczowych aspektów środowiska sztucznego) na życie rodziny; wpływu liczby grup i charakte­ru ról społecznych występujących we wspomnianych grupach; 3) wpływu zmian w procesach socjalizacji i wycho­wania.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !