STOSUNEK DO ZDARZEŃ

Z drugiej natomiast strony wydaje się, iż jest trudniejsze jako bardziej, intymne i osobiste. Wydaje się również, iż istnieją pewne typowe sytuacje, w których ludzie, for­mułując swój stosunek do danych zdarzeń, mó­wią przede wszystkim o swoich przeży­ciach psychicznych i uczuciach. Być może do takiej sfery zdarzeń należy życie rodzinne.Wypowiedzi formułowane w kategoriach określonych osób mogą świadczyć o trudnoś­ciach w posługiwaniu się pojęciem rodziny jako grupy w sensie kolektywnym i o zróżnicowa­nej ze względu na swą intensywność więzi uczuciowej łączącej wypowiadającego się z członkami jego rodziny.(Jeśli idzie o konkretną formę wypowiedzi, to podane uprzednio określenia występowały nie­kiedy łącznie, np. „bezpieczeństwo i spokój”, „ciepło rodzinne i wygoda” — nie zdarzyło się jednak ani razu, aby te konkretne określenia należały do więcej niż jednej z wyżej omówio­nych kategorii.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !