ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI

Stąd też świadomość wspólnej z określonym osobnikiem przynależności do jednej rodziny nie jest obojętna emocjonalnie, choć emocje te w danym momencie mogą mieć różny charakter i siłę (ktoś może być chlubą rodziny i może być również jej zakałą). Nie­wątpliwie jednak u podstaw emocje te mają charakter pozytywny, a dzieje się to poprzez wpływ drugiego czynnika, który nazwalibyśmy sytuacyjnym. Opieka rodziców nad niedoro- słymi jeszcze dziećmi czy opieka dorosłych dzieci nad starymi rodzicami, posiadanie wspól­nych opiekunów w przypadku rodzeństwa — stwarzają sytuacje, w których pojawiające się niekiedy procesy współzawodnictwa (między rodzeństwem o względy rodziców czy na od­wrót) czy konflikty (trudności z dziećmi w wie­ku ich dojrzewania, nieporozumienia ze sta­rzejącymi się rodzicami) są zdecydowanie pod­porządkowane dominującym procesom współ­pracy.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !