ŚWIADOMOŚĆ ZWIĄZKÓW RODZINNYCH

W naszych rozważaniach zakładaliśmy, iż świadomość związków rodzinnych nie jest obo­jętna społecznie i prowadzi do poczucia łączno­ści. Brak poczucia łączności przy występującej świadomości związków rodzinnych należy, wydaje się, do przypadków niezmiernie rzad­kich i rażąco odbiegających od panujących wzorów kulturowych. X ma poczucie łączności z Y wtedy, gdy sukces Y traktuje jak swój własny, podobnie w ten sam sposób traktuje jego niepowodzenia. Gdy dwaj osobnicy mają względem siebie poczucie łączności, to możemy powiedzieć, że istnieje między nimi łącz­ność psychiczna. Jan Szczepański (Ele­mentarne pojęcia socjologii, 1970, s. 167) pisze: „Styczność psychiczna może przekształcić się w łączność psychiczną, kiedy wzajemne zainte­resowania prowadzą do powstania postaw wzajemnych sympatii — przywiązania uczucio­wego itp.”

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !