SYTUACJA I OSOBY

Np. „żona od czasu do czasu spotyka się ze swoimi koleżankami z pracy w Telimenie (kawiarnia), znam te koleżanki” (sy­tuacja i osoby);wskazuje sytuacje i osoby, a ponadto cha­rakteryzuje stosunek określonego członka ro­dziny do tych osób, tzn. umie określić, czy jest to stosunek zażyły i jakiego rodzaju uczucia dany członek względem tych osób żywi itp.;wskazuje sytuacje i osoby, charakteryzuje stosunek określonego członka rodziny do tych osób, a ponadto dodaje własną ocenę wspomnia­nych osób i stosunków. Jeśli idzie o konkretne sformułowania, doty­czące kontaktów pozarodzinnych współczłon­ków, to zwracano tutaj uwagę na „kolegów (koleżanki) z pracy”, „kolegów (koleżanki) ze szkoły bądź ze studiów”, wreszcie wspominano taką kategorię, jak „starzy znajomi i przyjacie­le” czy „krewni”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !