TO,CO DOSTRZEGAMY

Niezależnie od te­go dostrzegamy, iż w przypadku osób wy­kształconych i mających wysokie dochody wspomniane decyzje mają charakter przede wszystkim refleksyjny. Dostrzeżono również, iż wzrasta wspólnota decyzji między mężem a żoną, gdy wzrastają ich aspiracje wobec sie­bie i dzieci.Wyniki uzyskiwanych badań można trakto­wać jako hipotezy do zweryfikowania w innych populacjach i w innych warunkach. Mogą one również służyć jako zdania wyjaśniające w kontekście innych zdań, pełniących tę samąMówiąc jak najogólniej, w prowadzonych ba­daniach i rozważaniach idzie o ustalenie wzo­rów pewnej kategorii zachowań, związanych z nabywaniem i podziałem dóbr konsumpcyj­nych wewnątrz rodziny, o ustalenie związku między wspomnianymi wzorami a pewnymi cechami demograficznymi i społecznymi człon­ków rodziny i rodziny jako całości oraz niektó­rymi czynnikami zewnętrznymi w stosunku do rodziny (np. sytuacja ogólnorynkowa) — wraz z próbą opisu motywów i postaw członków ro- dziny, wyjaśniających ich zachowania.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !