TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Jeśli idzie tryb podejmowania decyzji w sprawach fi­nansowych, to wyróżnia się zwykle trzy ro­dzaje decyzji (ze względu na czynniki wpływające na jej powstanie): 1) decyzje opar­te na nawyku, 2) decyzje spowodowane impul­sem, 3) decyzje wynikłe z zastanowienia się refleksji. (Np. Hazel Kyrk, The Family in the American Economy, 1956, s. 333.) Niektórzy termin „decyzja” odnoszą tylko do trzeciego z wyżej wymienionych przypadków. (Np. G. Katona, op. cit., twierdzi, iż o podejmo­waniu decyzji można mówić dopiero wtedy, gdy powstała ona na skutek wy­boru dokonanego po uprzednim rozważaniu alternaty w.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !