TWORZENIE GRUP

Rodziny takie mogą tworzyć grupy współmieszkańców i grupy współpracujące eko­nomicznie. (Oczywiście wzajemna znajomość jest cechą stopniowalną; zwróciliśmy na to uwagę rozpatrując konkretne sytuacje.) Z przypadkami wyraźnie dostrzegalnego po- j dobieństwa i raczej bliskiej wzajemnej znajo­mości przy nikłym, bądź w ogóle nie istnieją­cym poczuciu łączności — możemy się spotkać wśród rodzin rozdartych konfliktami.) W ta­kiej sytuacji rodziny te będą przedmiotem za­interesowania socjologa badającego zjawiska patologii społecznej. To samo oczywiście może­my powiedzieć o przypadkach, kiedy występuje znajomość przy braku podobieństwa w zacho­waniach i braku poczucia łączności.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !