UKŁAD PRZESTRZENNY

Mieszkanie stanowi dla rodziny układ prze­je strzenny, wewnątrz którego zachodzą między jej członkami procesy współpracy, ak­centujące się być może silniej niż w innych układach. Procesy te są widoczne nie tylko przy konserwacji i urządzaniu mieszkania, lecz rów­nież przy odpowiednim podziale przestrzeni mieszkalnej lub sprzętów wśród członków ro­dziny. Wspomniany podział może być wskaźni­kiem pewnej hierarchii określonych pozycji ro­dzinnych czy też zachowań i czynności w danej rodzinie.Mam tutaj na uwadze takie sytuacje, gdy z pewnych sprzętów nie będących sprzętami osobistego użytku lub z jakiegoś wyodrębnio­nego miejsca korzysta najwięcej lub wyłącz­nie jakaś jedna osoba.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !