UNIEZALEŻNIENIE OD SIEBIE

W związku z ostatnimi naszymi uwagami na­suwa się zagadnienie, w jakim stopniu możemy traktować życie rodzinne jako izolowane (nieza­leżne) od pozostałych form życia społecznego, w jakim wreszcie stopniu możemy mówić o po­dobnej izolacji w odniesieniu do konkretnych, poszczególnych rodzin. Pewien zakres izolacji rozumiemy tutaj jako warunek konieczny lub sprzyjający wytworze­niu się pewnej odrębności poszczególnych ro­dzin, przynajmniej w niektórych sferach za­chowań. Należy jednak stwierdzić, iż izolacja nie zawsze musi prowadzić do odrębności. Uniezależnienie od siebie określonych rodzin jako grup współmieszkańców lub grup współ­pracujących ekonomicznie nie musi prowadzić do ich zróżnicowania pod tymi właśnie czy in­nymi względami — choć stwarza po temu nie­wątpliwie sprzyjające warunki.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !