UOGÓLNIENIE UWAG

Uogólniając powyższe uwagi, jak i nawiązu­jąc do tego, co mówiliśmy o rodzinie jako gru­pie współmieszkańców, rodzinę jako grupę współpracującą ekonomicznie można by rozpa­trywać jako pewien układ zachowań, między którymi zachodzą związki w różnym stopniu przez uczestników zamierzone. Dzieje się tak, gdyż po pierwsze — osobnik zachowując się w sposób podyktowany zwy­czajem, jak wynika z definicji tego zachowa­nia, w niewielkim stopniu zastanawia się nad jego skutkami, po drugie — mogą powstawać pewne niezamierzone skutki zachowań zamie­rzonych, działań, w których cel w różnym za­kresie może pokrywać się ze skutkiem (pod- klasę tych ostatnich będą stanowiły skutki ekonomiczne działań, których cel nie miał cha­rakteru ekonomicznego).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !