UŚWIADOMIENIE PRZEZ OSOBNIKÓW

W przypadkach wypowiadania takich ocen (niezależnie od pozycji rodzinnej wypowiadającego się, jak i pozycji rodzinnej współczłonka, o którego kontaktach była mo- wa) _— kontakty ze starymi znajomymi i przy­jaciółmi nie były nigdy oceniane negatywnie. Na uświadomienie sobie przez danych osob­ników takiego czy innego charakteru związków rodzinnych składa się ich koncepcja ży­cia rodzinnego w ogóle (rodzina w ogóle i poszczególne jej role), jak i obrazu, jaki przedstawia dla nich ich własna rodzina i jej członkowie Jak określa to Handel (op. cit.), X ma obraz ja­kiegoś osobnika wówczas, gdy definiuje go jako przedmiot swego działania lub potencjalnego działania. Można mówić o obrazie aktu­alnym jak i pożądanym: „Jak widzę kogoś ’, „Jak pragnąłbym go widzieć”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !