UWAGA PSYCHOLOGÓW SPOŁECZNYCH

Psychologowie społeczni zwra­cają uwagę na fakt, iż w mieszkającej razem rodzinie rozwija się w o wiele większym stop­niu sposób niewerbalnego porozumiewania się (gesty, miny) poprzez interakcję, w której bio­rą udział w sposób wyraźny niemal całe ciała osobników (Titchener, Riskin, Emerson, Rodzi­na w procesie psychosomatycznym w: The Psy- chosocial Interior of the Family). Manifestuje się to wyraźnie w procesie wychowywania dzieci, którym przekazuje się treści nie tylko na drodze werbalnej, lecz w o wiele większym stopniu na drodze sytuacji i zachowań niewerbalnych, które stają się dla nich przykładami i modelami.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !