UZYSKANIE KONTROLI

W każdym ra­zie uzyskiwanie kontroli w drugim przypadku jest o wiele trudniejsze. Izolację od niepożąda­nych bodźców ze strony środowiska społecznego utrudnia na przykład fakt występowania na te­renach zurbanizowanych wielomieszkaniowych domów czy bloków. Należy zwrócić uwagę, iż kontrolę nad bodźcami ze strony środowiska społecznego — zwłaszcza — pełnią w dużym stopniu wzory zachowań przyjęte w danej zbio­rowości, jak np. określone godziny i dni odwie­dzin oraz sytuacje, w których one następują. Wspomniane wzory zachowań zwykle zmienia­ją się bardziej niż związane z nimi aspekty rze­czowe, techniczne.Jeśli idzie o kontrolę nad bodźcami ze strony środowiska sztucznego poprzez fakt posiadania mieszkania (mówiąc o bodźcach nie myślimy tu bezpośrednio o zachowaniach ludzkich, lecz o  wytworach tych zachowań) — to zagadnienie to mieści się w ramach nieprzewidywanych od­działywań wspomnianego środowiska w ogóle,

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !