W BADANYCH RODZINACH

Przypisywanie miejsca lub sprzętu występo­wało zwykle z mniej lub bardziej wyraźnie po­danym zachowaniem (czynnością), którego rea­lizacji miało służyć, np. „miejsce do pracy” — jeśli czynność taka nie była oczywista ze wzglę­du na rodzaj sprzętu (np. łóżko). W badanych rodzinach napotykano cztery zachowania-czynności, ze względu na które przypisywano określonym osobom określone sprzęty lub miejsca. Należy dodać, że jeśli po­dawano przy przypisaniu owo zachowanie lub czynność — to tylko jedną. Czynności te ze względu na częstość ich podawania można upo­rządkować następująco: 1) spanie; 2) praca (przez co rozumiano: czytanie, pisanie — w ogó­le uczenie się lub lekturę); 3) jedzenie »: 4) oelą- danie telewizji.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !