W DANEJ SPOŁECZNOŚCI

Zinternalizowane wartości i wzory wytworzone w życiu grupy pierwotnej — rodziny, nadają określone znaczenie rolom pozarodzinnym i grupom wtórnym, które pełnią i w skład któ­rych wchodzą członkowie rodzin. Pewne modele i wzory życia rodzinnego stają się modelami za­chowań w grupach wtórnych.Ostatnia uwaga sprowadza nas właściwie do punktu, w którym możemy odwrócić kierunek naszych analiz i rozważań. Zanim jednak to uczynimy, zastanówmy się, choćby pobieżnie, nad rodzajami zmian w innych grupach i ich wpływem na zmiany w rodzinie. Wydaje się, iż zmiany zachodzące w owych makrostrukturach można uporządkować w ka­tegoriach zmian ekonomiczno-społecznych, poli­tyczno-prawnych i obyczajowych. Oczywiście w danej całości społecznej w dłuższych okresach czasu zmiany te wiążą się ze sobą i warunkują wzajemnie, a szczególnie bliski związek można dostrzec między zmianami ekonomiczno-społecz­nymi a zmianami polityczno-prawnymi.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !