W INNYCH STANOWISKACH

Pozostałe drugie zróżnicowanie przeja­wia się łącznie w pięciu następujących stano­wiskach:  Członkowie rodziny powinni oddawać nie­mal cały zarobek do wspólnego budżetu, pozo­stawiając sobie niewielkie kwoty (tzw. „kie­szonkowe”). Wielkość udziału (części budżetu) jest tutaj wyznaczana niemal jednoznacznie przez wielkość zarobku, stąd trudno mówićo  planowym różnicowaniu udziałów poszczegól­nych członków rodziny. Niemniej jednak w dwu przypadkach reprezentujących powyższe stanowisko stwierdzono, iż byłoby pożądane, aby łączny udział rodziców był większy niż łączny udział dzieci. (Opinia ta zakłada, oczywiście, iż rodzice powinni zarabiać łącznie więcej niż dzieci.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !