W JEDNAKOWY SPOSÓB

Mogą występo­wać rodziny, w odniesieniu do których pojęcie to nie może być stosowane, np. gdy w jedna­kowy sposób zarobkuje więcej niż jedna osoba (ojciec i matka w rodzinie z niedorosłymi dziećmi, ewentualnie wszyscy członkowie w przypadku rodziny złożonej z osób dorosłych). Wydaje się jednak, iż pozycja głównego, choć niekoniecznie jedynego żywiciela rodziny może występować wśród niektórych rodzin, jeśli bie­rzemy pod uwagę pewne modelowe wyobraże­nia ich członków dotyczące organizacji tych aspektów życia rodzinnego. Mówiąc inaczej — w ekonomicznym modelu życia ro­dziny występuje pozycja główne­go żywiciela, choć nie zawsze akcentuje się ona wyraźnie we wzorze.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !