W OBU PRZYPADKACH

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku będzie ich łączyła silna więź emocjonalna, lecz różnego charakteru (w pierwszym sympatia, w drugim antypatia), prowadząca do różnych zachowań o różnych skutkach społecznych. Mając na uwadze to, co powiedzieliśmy o za­leżnościach niezamierzonych w grupie współ­mieszkańców — można przypuszczać, że sytu­acje konfliktowe będą pojawiały się rzadziej wśród osobników mających podobne lub komplementarne wartości głębo­ko zinternalizowane. Zależności nie­zamierzone bowiem mogą powstawać na skutek zachowań zamierzonych, działań, przy których cel nie pokrywał się całkowicie ze skutkiem (obok skutków przewidywanych pojawiły się również skutki nieprzewidywane) — lub oczy­wiście na skutek zachowań niezamierzonych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !