W OKREŚLONEJ KONCEPCJI

Jeśli idzie o  dwa pierwsze stanowiska przeciwne określo­nej tutaj koncepcji budżetu, to w przypadku pierwszego z nich mamy chyba do czynienia z pewnymi cechami „wspólnoty”, przeciwnymi jakiemukolwiek modelowi specjalizacji zobo­wiązań. Cechy te podkreślają różnice między życiem prywatnym (rodzinnym) odwołującym się w swoich uzasadnieniach do woli naturalnej, irracjonalnej, a życiem publicznym.Stanowisko drugie dopuszcza w pewnym za­kresie racjonalizację zachowań w rodzinie jako grupie współpracującej ekonomicznie. Wola racjonalna jest tutaj jednak wyraźnie podpo­rządkowana woli naturalnej. Nie można wska­zać określonego sposobu planowania gospodarki finansowej jako właściwego dla jakiejś katego­rii rodzin, każda z rodzin natomiast może w sobie właściwy sposób zachowania te planować instytucjonalizować (utrwalać).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !