W OKREŚLONYCH RODZINACH

Na przykład występowanie w określonych rodzinach czy zbiorowościach tego, co można nazwać ideologią rodzin- n ą czy ideologią rodziny (życie ro­dzinne jako wartość w literaturze, sztuce i obyczajach) — sprzyja przede wszystkim roz­wojowi wpływu na więź rodzinną trzeciego z wymienianych przez nas czynników.Postulowanie demokratycznego, egalitarnego stylu życia w rodzinie, a tym bardziej takie właśnie jego formy już istniejące sprzyjać mogą rozwojowi wpływu na więź rodzinną dru­giego ze wspomnianych czynników.Wreszcie postulowane czy istniejące formy życia rodziny w skupiskach przestrzennych (bliskości fizycznej) sprzyjają rozwojowi od­działywania pierwszego z nich.

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !