W OPINII POZOSTAŁYCH

Ponadto osoba ta, w opi­nii pozostałych, jak i swojej własnej, ma naj­większe lub wyłączne prawo do takiego korzy­stania. Wskaźnikami istnienia tego rodzaju sy­tuacji w badanych przez autora rodzinach były zaobserwowane zachowania, jak i wypowiada­ne zwroty typu np. „fotel X-a”, „miejsce na książki Y-a” itp.W badanych rodzinach istniała zgodność (lub mówiąc ostrożniej — nie stwierdzono niezgod­ności) co do „przypisywania” określonych miejsc lub sprzętów określonym osobom. Przedmiotem „przypisywania” były niekiedy tylko same miejsca (np. najbli­żej lub najdalej od telewizora, róg pokoju itp.), niekiedy same sprzęty (np. fotel, książki), nie­kiedy miejsce wraz ze sprzętem (np. stolik przy określonej ścianie lub w rogu pokoju).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !