W PEWNYM OKRESIE ŻYCIA

W podobny spo­sób można by powiedzieć, iż rodzina jest przy­najmniej w pewnym okresie życia jednostek biologiczno-społeczną, bądź tylko społeczną for­mą ich istnienia. Wśród różnych społecznych form istnienia występuje zawsze dla danego osobnika, choć być może nie w całym okresie jego życia — forma życia rodzinnego. Reasumując — osobnik mający rodzinę może być w większym zakresie uzależniony od zmian zachodzących w różnych grupach społecznych, a poprzez nie od szerszych struktur, jak też w większym stopniu może na wspomniane grupy i szersze struktury wpływać poprzez swe zacho­wania zamierzone i niezamierzone. Fakt bycia członkiem rodziny może wpływać na motywacje i wzory zachowań danego osobnika, a jego ro­dzina może być rozpatrywana jako czynnik kontroli społecznej względem niego.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !