W PODOBNY SPOSÓB

W podobny sposób sytuacja może wyglądać w odniesieniu do innych grup.) Fakt występowa­nia fragmentów więzi rodzinnej wśród innych typów więzi, łączących daną jednostkę z daną zbiorowością traktuje się zwykle jako czynnik wzmacniający tę więź jako całość. Zachodzić może również i taka sytuacja (o której już wspominaliśmy), iż dany osobnik nie przynależy do danej grupy — lecz interesuje się nią ze względu na przynależność do niej członka czy członków swojej rodziny. Mamy wówczas do czynienia tylko z takim fragmentem więzi, jaki stanowi jednostronna, trwała styczność psy­chiczna. Zastanawiając się nad związkami danego osobnika z innymi grupami i szerszymi struktu­rami poprzez jego związki rodzinne można stwierdzić, iż osobnik uwikłany w związki rodzinne jest zarazem bardziej uwikłany przy­najmniej w niektóre procesy zachodzące w in­nych grupach i szerszych strukturach.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !