W RÓŻNYCH ASPEKTACH

Natomiast będą miały zmiany, wynikające z wprowadzenia określo­nych przepisów prawnych, np. zmiana przepi­sów o granicy wieku wymaganej dla zawarcia małżeństwa.(Wszelkie zmiany w obrębie małżeństwa będą miały niejako ex definitione charakter zmian strukturalnych.)Aspektu strukturalno-nieformalnego zmian dotyczących udziału rodziny w socjalizacji mło­dego pokolenia można dopatrywać się np. w zmianie ról rodziców w opiece nad niemowlę­ciem (gdy opieka ta nie jest traktowana jako wyłączny obowiązek matki); aspektu struktu- ralno-formalnego natomiast — w zmianach przepisów prawnych, dotyczących odpowie­dzialności rodziców za zachowania dzieci.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !