W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW

Może natomiast w większości przypadków bez odwoływania się do wypowiedzi interesującego nas osobnika stwier­dzić, czy pracuje on zarobkowo). Ponadto współpracę ekonomiczną można traktować jako cechę stopniowalną.Współmieszkanie i współpraca ekonomiczna wyodrębniają w dający się zaobserwować spo­sób określoną rodzinę od innych rodzin i innych całości społecznych.Powstaje pytanie, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych rodzin żyjących w miastach, na ile wspólne zamieszkiwanie i współpraca ekono­miczna są podyktowane koniecznością czy też są zdecydowanie najkorzystniejszym z punktu wi­dzenia ekonomicznego sposobem ułożenia sobie życia przez członków danej rodziny — a na ile pojawiają się one na drodze wolnego wyboru spośród innych, mniej więcej równowartościo­wych ekonomicznie możliwości.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !