W WIĘKSZYM STOPNIU

W im większym stopniu są one rezultatem wolnego wyboru, w tym większym stopniu możemy traktować je jako wskaźniki pewnych układów obyczajowo- -kulturowych jak i układów emocjonalno-psy- chicznych, jakie skądinąd stanowi rodzina.W prowadzonych przeze mnie badaniach za­gadnienie rodziny jako grupy dobrowolnych współmieszkańców poruszyłem pytając o ewentualny wybór współmieszkańca. (O uzyskanych odpowiedziach pisaliśmy już uprzednio.)Natomiast zagadnienie rodziny jako grupy dobrowolnie współpracującej ekonomicznie po­ruszyliśmy badając postawy członków rodziny wobec obowiązku pracy zarobkowej, spoczywa­jącego na określonych członkach rodziny, jak i postawy wobec wspólnego budżetu w rodzinie oraz trybu podejmowania decyzji w sprawach finansowych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !