WAGA DECYZJI OSOBY

Pojęcie głowy rodziny łączy się z za­kresem i wagą decyzji osoby, do której się od­nosi. Wykracza ono poza decyzje ściśle ekono­miczne. Oczywiście pojęcie głowy rodziny nie ma zastosowania w przypadku małżeństw ega­litarnych. Powstaje zagadnienie, na ile w okre­ślonych warunkach i określonych typach ro­dziny pozycja głównego żywiciela pokrywa się z pozycją głowy rodziny. Właściwie możliwe są następujące przypadki: w danej rodzinie może występować zarówno główny żywiciel, jak i głowa rodziny, przy czym atrybuty te mogą przysługiwać jednemu i temu samemu osobnikowi bądź dwu różnym osobnikom; może występować tylko główny żywiciel bądź tylko głowa rodziny i wreszcie może nie występować żaden z nich.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !