WEWNĄTRZ GRUPY

Jeżeli idzie o stanowisko pierwsze — to ma­my tutaj do czynienia z postulowaniem sytu­acji nierozliczania się z wysiłków. XI może być w większym stopniu współtwórcą wspólnego budżetu niż X2, nie będąc zarazem uprzywilejo­wanym w możliwościach podejmowania decyzji. Niekiedy uzasadniano to stanowisko tłumacząc, iż „tak właśnie powinno być w rodzinie”; „jeśli ktoś daje więcej, to znaczy że więcej może dawać i tak powinien postępować”.Stanowisko drugie, wydaje się, postuluje po­wiązanie decyzji z kompetencjami. Wewnątrz grupy wyłania się jak gdyby pewna rola zin­stytucjonalizowana . Stanowisko trzecie postuluje model spółki akcyjnej w gospodarce finansowej rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !