WEWNĄTRZ OKREŚLONEJ GRUPY

Wewnątrz określonej grupy rodzin wzór do naśladowania w konsumpcji stanowią rodziny o najwyższym poziomie życia, wewnątrz określonej rodziny natomiast wzór do naśladowania stanowi głowa rodziny. Wy­datki głowy rodziny są modelem dla pozostałych członków. Dana rodzina będzie zatem naślado­wała inną, gdy ta ostatnia będzie dla niej grupą odniesienia o wyższym poziomie życia. Naśla­downictwo między rodzinami będzie występo­wać w grupie rodzin zróżnicowanych co do po­ziomu życia, a naśladownictwo wewnątrz rodzi­ny — w rodzinach, w których istnieje głowa rodziny. (Poziom życia — „to konsumpcje dóbr i usług dających się ocenić w pieniądzu”; — Paul Thibaud, Benigno Caceres Regards neuf sur les budgets familiaux, 1958.)

 

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !