WIĘKSZA IDENTYFIKACJA

Rodzice powinni identyfikować się z nią bardziej niż dzieci. Niekiedy zwraca się ponadto uwagę na to, że ojciec powinien iden­tyfikować się z grupą bardziej niż syn, niekiedy zaś tylko, że ojciec powinien identyfikować się bardziej niż matka.Postuluje się również, aby ojciec i matka byli w większym stopniu współtwórcami budżetu niż jednostkami samodzielnymi — dzieci nato­miast w takim samym, bądź w’większym stop­niu jednostkami samodzielnymi niż współtwór­cami budżetu.Jeśli idzie o podejmowanie decyzji w sprawach finansowych (sprawa wydatków ze wspólnego budżetu), to przedsta­wione tutaj opinie można sprowadzić do trzech stanowisk: 1) powinni decydować wszyscy nie­zależnie od wkładu; 2) powinny decydować oso­by prowadzące gospodarstwo; 3) możliwość de­cyzji proporcjonalna do wkładu.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !