WIĘKSZE UNIEZALEŻNIENIE

Większe uniezależnienie życia rodzinnego od innych form życia społecznego może wpływać na zróżnicowanie życia poszczególnych rodzin w niektórych przynajmniej jego aspektach.Do cech odróżniających rodziny od siebie w płaszczyźnie świadomościowej należy przede wszystkim „poczucie odrębności” ze względu na fakt przynależenia do określonej ro­dziny. (Nie rozważamy w tym przypadku zróż­nicowania wśród rodzin jako grup współmiesz­kańców i grup współpracujących ekonomicznie czy też, mówiąc ogólnie, zróżnicowań co do ich miejsca w strukturze społecznej.) Z owego poczucia odrębności wynika również to, co określa się jako „temat rodziny” (family theme — Handel, op. cit., Wstęp).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !