WIĘKSZY NACISK

Jeśli kładziemy większy nacisk na iden­tyfikację członków z grupą niż na role członków w grupie, to wydaje się, iż trak­tujemy wspomnianą grupę bardziej jako wspól­notę niż stowarzyszenie; i na odwrót, jeśli kła­dziemy większy nacisk na rolę członków w grupie niż na ich identyfikację z grupą, to traktujemy wspomnianą grupę bardziej jako stowarzyszenie niż wspólnotę. Postulowanie jed­nakowej identyfikacji z grupą dla wszystkich członków z jednej strony oraz postulowanie jed­nakowych ról (zadań) w grupie z drugiej — stanowi, wydaje się, jeszcze bardziej wyraźne przykłady dla omawianego tutaj podziału.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !