WIELOASPEKTOWE ZMIANY

Natomiast wydaje się, że nie sprawia trudności oddzielenie aspektów formal­nych od nieformalnych. Można jednak stwier­dzić, iż zmiany strukturalne będą wiązały się blisko ze zmianami formalnymi. Nowa struktu­ra w tym zakresie powstaje dopiero po odpo­wiednich zmianach formalno-prawnych.Wieloaspektowe zmiany zachodzące w rodzi­nie, które omówiliśmy powyżej, rozpatruje się jako skutki zmian zachodzących w szerszych całościach społecznych, w innych grupach i zbiorowościach, do których należy dana rodzina.Zastanówmy się nad tym zagadnieniem nieco bliżej.Zmiany w innych grupach a zmiany w rodzinie. Dana rodzina może być jednorodna bądź niejednorodna ze względu na przynależ­ność jej członków do określonej całości lub kategorii społecznej. Na przykład rodzice mogą nie być członkami tego samego narodu, lecz mogą należeć do tej samej klasy czy warstwy społecznej.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !