WOBEC RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCI

Wobec różnych właściwości biogennych i psy­chogennych osobników najskuteczniejszy z punktu widzenia ogólnospołecznego jest pro­ces socjalizacji w małych, różniących się od siebie pod wieloma względami grupach — jakie mogą stanowić rodziny. Te same wartości ogól- nokulturowe występujące w danym społeczeń­stwie zostaną głęboko zinternalizowane dzięki zindywidualizowanym środkom przekazywania tych wartości. Jednym z takich środków prze­kazywania i utrwalania wartości ogólnokultu- rowych jest właśnie rodzina.Dla kompletności prowadzonych rozważań wspo­mnijmy jeszcze jak najogólniej o relacji „jed­nostka — rodzina — inne grupy”.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !