WPŁYW NA ŻYCIE RODZINNE

Mając na uwadze tereny objęte lub obejmo­wane cywilizacją przemysłową dostrzega się, iż wraz z rozwojem tej cywilizacji środowisko naturalne oddziałuje na życie społeczne coraz bardziej za pośrednictwem środowiska sztucz­nego. Można jednak, oczywiście, wskazać sytu- acje-przykłady, w których wpływ środowiska naturalnego akcentuje się ze zróżnicowaną siłą (np. typowe warunki w powiązaniu ze środowi­skiem naturalnym mieszkańców wsi a podobne warunki w dużych miastach; typowe warunki w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym na Nowej Gwinei a podobne warunki w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej itp.).Można wyodrębnić tyle rodzajów i fragmen­tów srodowiska sztucznego, ile wyodrębnia się rodzajów i fragmentów życia społecznego w ogolę. Niektóre z nich jednak wpływają na żvcie rodzinne w sposób bardziej bezpośredni.”

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !