WSPÓLNE ZAMIESZKIWANIE

Stwierdziliśmy tu ponadto, że wspólne zamieszkiwanie możemy traktować ja­ko jeden z warunków sprzyjających funkcjóno- waniu rodziny jako grupy współpracującej ekonomicznie.Ilustracją dla naszych rozważań były wyniki badań, dotyczących postaw członków rodzin wobec obowiązku pracy zarobkowej, spoczywa­jącego na określonych członkach rodziny, jak i wobec wspólnego budżetu w rodzinie. Chodziło tu o wypowiedź badanych na temat sytuacji modelowej właściwej i pożądanej według nich w rodzinach o podobnej strukturze, jak ich własna. Przedstawiliśmy dość szczegółowo róż­ne proponowane przez badanych modele wspól­nego budżetu w rodzinie i odnieśliśmy te mo­dele do rozwiniętych kategorii pojęciowych wspólnoty i stowarzyszenia (community, asso- ciation). Następnie odnieśliśmy rodzinę jako grupę współmieszkańców i grupę współpracują­cą ekonomicznie do pojęcia grupy społecznej, rozpatrywanej ze względu na zakres jej forma­lizacji.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !