WSPÓLNOTA ŚRODOWISKA

Wspólnota mikrośrodowiska społecznego (wspólne bodźce), wza­jemna znajomość wraz z wzajem­nym zainteresowaniem oraz uświa­domienie sobie charakteru zwią­zków rodzinnych (koncepcje rodziny w ogolę w zestawieniu z obrazem rodziny własnej) stanowią trzy czynniki tworzące typ ideal­ny więzi rodzinnej, zarówno w płaszczyźnie ^ intelektualnej, jak i emocjonalnej. Obecność tych czynników jest konieczna dla istnienia tego, co uważamy za więź rodzinną, przypadkach mogą one oddziaływać w niejednakowym stopniu.W pewnych rodzinach, w pewnych okresach w pewnych wreszcie kulturach może szczegól­nie akcentować się działanie jednego z powyż­szych czynników.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !